Jump to content
20 % extra rabatt på allt i vår outlet! Kod: WinWin20

#yesbergans

Vi tycker att det är roligt att se våra produkter i dina bilder!

Vi blir så glada och stolta att det kan hända att vi ber om lov att få använda dina bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler. Vi skulle älska att få lov att använda dina bilder på vår hemsida eller i butiker, i sociala medier så som Facebook och Instagram och kanske i ett och annat nyhetsbrev.

Självklart kommer vi att fråga först. Du svarar oss när vi gör en förfrågan genom hashtaggen #yesbergans och då godtar du följande:

Du ger Bergans Retail AS (Org. nr. 916 293 623), med dotter- och systerbolag, en icke-exklusiv, global rätt att använda de bilder du märkt med #yesbergans i marknadsföringssyfte. Det innebär att du godkänner att vi använder bilderna i alla våra kanaler, men att du fortsatt äger rättigheterna till bilderna och har möjlighet att visa dessa i andra kanaler och sammanhang.

Du intygar härmed också att:

1. Det är du som äger rättigheterna till dina bilder

2. Du har tillåtelse från alla personer som syns i bilden att överlåta rättigheterna häri

3. Bergans Retail AS kommer inte att kränka tredje parts rättigheter eller strida mot gällande regelverk

Läs vår Integritetspolicy här

Härmed friar du Bergans Retail AS från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för dess immateriella rättigheter i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed friar du, och accepterar, att hålla Bergans Retail AS och alla personer som handlar för Bergans Retail AS räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara oss med hashtag #yesbergans så godkänner du att du läst och förstått ovanstående villkor. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor angående ovanstående genom att maila till oss på kundservice@bergans.se.