Jump to content
Sommarrea 30-50 % rabatt. Till rean ➜25-40 % rabatt på utvalda Ryggsäckar ➜

Produktutveckling

Mer hållbara produkter

  1. Home
  2. Info
  3. Produktutveckling

Vi arbetar för att använda och utveckla allt mer hållbara material. Vi säkerställer ansvarsfull användning av naturresurser, djurskydd och innovation i våra designprocesser.

Materialval

De avvägningar vi gör när vi väljer material till våra produkter blir avgörande för produktens miljöbelastning. Våra produkter innehåller råvaror, både naturliga och syntetiska, som alla har en miljöpåverkan vid framställning och omvandling från råvara till färdig produkt.

Det är under designfasen av våra produkter som vi verkligen kan göra skillnad. En av de viktigaste faktorerna är att vi utvecklar produkter av hög kvalitet som har lång livslängd. Valen av olika material är många och vi eftersträvar att alltid hålla oss uppdaterade om vilka val som ger en bättre miljöprestation än andra och vilka nya innovativa material som kan vara värda att testa. Vi undviker användningen av skadliga kemikalier genom att välja bluesign®-godkända material och leverantörer.

Kemikalier

Våra plagg är tekniskt avancerade med höga krav på funktion. Vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkning och i efterbehandling av våra produkter. Vi arbetar aktivt för att undvika användningen av skadliga kemikalier – både för miljön, medarbetare, leverantörer och för våra kunders hälsa och säkerhet.

Restricted Substances List (RSL)

Vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkning och i efterbehandling av våra produkter. Vi har en omfattande lista över kemikalier som vi inte tillåter att leverantörerna använder vid tillverkningen av våra kläder. Vi följer nationell och internationell lagstiftning samt den senaste forskningen i vår strävan efter och kontroll av att det inte förekommer skadliga kemikalier i våra produkter. Dessutom genomför vi tester så att vi kan få en bekräftelse på att våra kemikaliekrav efterlevs.

Något av det viktigaste vi gör för att minska vår påverkan på miljön är att ständigt fokusera på att utveckla högkvalitetsprodukter med lång livslängd. Ju längre livslängd en produkt har desto mindre blir dess totala miljöbelastning.

För att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär drar Bergans nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser. Kemikaliegruppen är en svensk grupp inom RISE som arbetar för att tillhandahålla information om lagstiftning och annan relevant information till sina 100 medlemsföretag inom textilbranschen. Att ha tillgång till information kring problem rörande kemikalier och miljön är nödvändigt för att vi i vår tur ska kunna ställa krav på våra leverantörer och för att vi ska få möjlighet att med råge uppfylla alla juridiska krav.

Kemikaliegruppen

Bergans drar nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser för att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär.

Kemikaliegruppen är en svensk grupp inom Swerea IVS som arbetar för att tillhandahålla information om lagstiftning och annan relevant information till sina 100 medlemsföretag inom textilbranschen. Bergans drar nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser för att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär.

Att ha tillgång till information kring problem rörande kemikalier och miljön är nödvändigt för att vi i vår tur ska kunna ställa krav på våra leverantörer och för att vi ska få möjlighet att med råge uppfylla alla juridiska krav.

Vi träffar dessutom andra parter där som är inblandade i textilbranschen och som dagligen ställs inför samma utmaningar som vi, och vi dela med oss av våra erfarenheter och metoder.

Djurvälfärd - RDS och RWS

Varje gång vi använder råvaror från djur är djurens välfärd mycket viktig för oss. Detta regleras också genom vår Code of Conduct (CoC), som alla våra leverantörer förbinder sig till.

Så jobbar Bergans med PFAS-utmaningen

Vi på Bergans lever av och för naturen, och vi är medvetna om de negativa effekterna som användningen av PFAS-kemikalier innebär för naturen och oss människor. Vi stöder fullständigt det planerade förbudet mot sådana ämnen, trots att vi inser att det kommer att påverka funktionaliteten och varaktigheten hos en del av våra produkter. Vårt mål är att vara 100 % fria från PFAS-ämnen senast 2025. Vi arbetar konstant på att hitta lämpliga ersättningar.

Om du vill läsa mer om vad PFAS är och varför det är skadligt kan du scrolla ner till den sista delen av artikeln.

OBS! Inga Bergans-produkter är idag farliga att använda.

Att använda dina produkter är inte förknippat med några risker. Vi vill betona att alla befintliga plagg behandlade med PFAS bör användas och stanna i kretsloppet så länge som möjligt, i enlighet med vår Long Live the Product-filosofi.

Det viktigaste problemet och den största risken är de globalt höga koncentrationerna av PFAS i naturen.

Varför är PFAS skadligt?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en grupp bestående av över 5 000 ämnen som även kallas fluorkarboner. De ansamlas i naturen eftersom de inte bryts ner naturligt. Det har visat sig att de i större koncentrationer utgör en fara för både människor och miljö.

Vilken typ av produkter innehåller PFAS och varför?

Vattentäta produkter använder material med ett membran som gör dem vattentäta. Dessutom har de en vattenavvisande funktion utanpå yttermaterialet.

Därför fokuserar vi speciellt på våra vattentäta produkter, som även kallas skalplagg: PFAS-fria impregneringsbehandlingar gör också materialet vattenavvisande, men effekten är inte lika varaktig som vid behandlingar som innehåller PFAS. Detta innebär att den upplevda vattenavvisande förmågan inte kommer att vara lika effektiv och synlig som tidigare, och du kommer inte se vattendroppar som rinner av på samma sätt som förut. Därför kallar vi de här behandlingarna WR (Water Repellency – ”vattenavvisande”) och inte längre DWR (Durable Water Repellency – ”varaktigt vattenavvisande”).

Vad gäller ytterkläder som inte är vattentäta?

De flesta av de här produkterna, som även kallas softshellprodukter, är redan PFAS-fria. Materialens vattenavvisande egenskaper blir sämre efter en tids användning. Vid behov kan de enkelt återimpregneras med hjälp av en produkt som tvättas in (se nedan).

Hur kan den vattenavvisande funktionen bevaras i framtiden?

Med tanke på att den PFAS-fria impregneringen inte är lika varaktig, ser vi ett behov av att plagg återimpregneras om den vattenavvisande funktionen försämras. Det bör inte finnas något behov av återimpregnering förrän efter en tids användning och ett antal tvättar. Alla nya vattentäta plagg har impregnerats av materialleverantörerna, även om effekten är sämre och vattendroppar inte rinner av plagget på samma sätt som med tidigare impregneringsmedel (med PFAS). Membranet är lika vattentätt som tidigare, men yttermaterialet kan upplevas som vått.

Produkter för återimpregnering:

  • För vattentäta material med membran rekommenderar vi TOKO Eco impregneringsspray (PFAS-fri!) för att återimpregnera dina plagg efter tvätt och användning. Använd inte en impregnering som tvättas in eftersom detta kan skada membranets funktion.
  • Icke-vattentäta plagg, som softshell och bomullsblandningar, kan enkelt tvättas och impregneras med Toco Eko Wash-In Proof.

Vad gör Bergans nu?

  • Vi fasar in PFAS-fri WR på alla våra vattentäta plagg, beroende på genomförbarheten och tillgängligheten på bra och mer hållbara lösningar som passar materialens egenskaper.
  • Vi har redan fasat in PFAS-fri WR på många produkter, däribland softshell, dun och våra urbana vardagskläder.
  • Vi utövar sträng kontroll över de kemikalier som används vid tillverkningen av våra produkter. Eftersom vi är bluesign® SYSTEM PARTNER kräver vi att våra produkter uppfyller marknadens strängaste kemikaliekrav, vilket i många fall innebär hårdare krav än befintlig lagstiftning.
  • Vi använder inga membran som innehåller PFAS, t.ex. membran av PTFE (polytetrafluoreten).
  • Vi genomför noggranna tester av alla alternativa WR-behandlingar under produktutvecklingen.

Vad är PFAS?

Kemikalier som innehåller PFAS används ofta i en behandling som gör materialets yta vattenavvisande. Behandlingen ger en yta som är varaktigt vattenavvisande (DWR, Durable Water Repellent), vilket innebär att vatten stöts bort från ytan istället för att absorberas av materialet så att det blir blött. Detta har varit en effektiv behandling för att åstadkomma en varaktig vattenavvisande yta på vattentäta material, men har även använts till bl.a. skidvalla och livsmedelsförpackningar.

Eftersom dessa kemikalier har visat sig vara skadliga för både människor och miljö, arbetar Bergans för att fasa ut alla material som innehåller PFAS och ersätta dem med miljövänligare, PFAS-fria behandlingar. En viktig del av den här utmaningen ligger i den sämre varaktigheten hos de här vattenavvisande lösningarna.

Hur är ett vattentätt material uppbyggt och var hittar man den vattenavvisande funktionen?

Det yttersta lagret (= yttermaterial) får en vattenavvisande behandling. Den här första behandlingen genomförs av materialleverantören. Ytbehandlingen säkerställer att regndroppar stöts bort av yttermaterialet.

Hur fungerar membranet?

Membranet är ett extra lager som placeras mellan yttermaterialet och fodret (för 3-lagers material). Ett membran har två funktioner:

Säkerställa att regndroppar utifrån inte tränger igenom till insidan (=vattentätt) Säkerställa att svett (=vattenånga) transporteras från plaggets insida till utsidan (=andningsförmåga)

Renare färger med We Are Spindye®

Under utvecklingen av vår nya kollektion Stranda har vi haft som mål att hitta den optimala balansen mellan produktionsteknik, teknisk prestanda och slitstyrka. Resultatet blev Stranda, vår mest hållbara skidkollektion någonsin, som vi utvecklat i samarbete med We aRe SpinDye®.

Genom att kombinera den rena och spårbara infärgningsmetoden Spindye® med vår breda kunskap kring skidkläder tror vi oss ha hittat den perfekta mixen av prestanda och hållbar perfektion.

Tyget från We aRe SpinDye® är tillverkad av tråd spunnen av återvunnet polyester material och som färgats i en process där både mängden vatten och kemikalier som används är markant reducerad. Det i sin tur betyder att mindre energi går åt och att det ekologiska fotavtrycket blir litet. Materialen och även slutprodukterna blir extraordinärt tåliga och står bättre emot det slitage som UV-ljus, tvätt och användning innebär jämfört med traditionellt infärgade tyger.

Läs mer på spindye.com

Material och teknologier

Valen av olika material är många och vi eftersträvar att alltid hålla oss uppdaterade om vilka val som är bäst för miljön och vilka nya, innovativa material som finns tillgängliga. Vi ställer hårda krav på att de material vi använder framställs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Översikt över våra olika material

Ekologisk bomull

Vi tar de problem som bomullsindustrin representerar på största allvar och använder ekologisk bomull i flera av våra produkter. Ekologisk bomull odlas utan användning av farliga kemikalier, kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. För att garantera att det är ekologisk bomull vi köper, kräver vi att våra leverantörer uppvisar godkända certifikat från Global Organic Textile Standard (GOTS).

Ull

Djurvälfärd är en viktig del av vårt ansvar. Ett ofrånkomligt krav från oss är att all ull vi använder i våra produkter ska vara non-mulesing. Att kravet efterföljs säkerställer vi genom att kräva ett certifikat utfärdat av trovärdiga internationella organisationer tillsammans med varje enskild ulleverans. På så vis kan vi även spåra ullen tillbaka till ursprungslandet.

Vi använder även återvunnen ull i delar av vår kollektion. Ullen kommer från använda textilier eller rester från annan textilproduktion. Tillverkningen av ny ull kräver användning av vatten, energi och kemikalier i processerna från det att fåren klipps tills vi har färdiga textilier. Genom att återvinna ull minskar vi miljöpåverkan.

Dun

Allt vårt dun är 100 % certifierat enligt Responsible Down Standard (RDS). Vi kräver att allt dun vi använder i våra produkter är en restprodukt från matproduktion. Eftersom djurvälfärd är viktigt för oss tar vi starkt avstånd från leverantörer som plockar fjädrar från levande gäss och/eller utövar tvångsmatning. Detta garanterar både dig och oss hög kvalitet och rent dun som är etiskt producerat.

Återvunna material

Vi använder olika återvunna material i flera av våra produkter. På så sätt kan vi spara på värdefulla resurser genom att återanvända råmaterial.

Bland annat använder vi Repreve® i våra byxor och shorts samt i flera av våra t-shirts. Repreve® är återvunnen polyester tillverkad av återvunna plastflaskor. I flera av våra fodrade plagg använder vi PrimaLoft® Silver Insulation Eco, som är ett isoleringsmaterial framställt av återvunna material (post-consumer). Vi använder även återvunnen ull och återvunnen dun från Re:Down i ett antal av våra produkter.

Växtbaserade material

2016 lanserade vi tillsammans med vår samarbetspartner Toray produkter tillverkade av ecodear®, en delvis växtbaserad polyester. Polyester tillverkas vanligtvis av 100 % råolja. Toray ecodear® polyester är till 30 % växtbaserad. Fossila råvaror har ersatts av växtbaserat material utan att det påverkar prestationen eller möjligheten till återvinning. Råmaterialet utvinns ur melass – en biprodukt vid sockertillverkning. Det är en miljövänlig produkt som kan återvinnas och bidrar till att minska utsläppet av koldioxid och bevara den fossila oljan.

Produktdesign

Det är under designfasen av våra produkter som vi verkligen kan göra skillnad. En av de viktigaste faktorerna är att vi utvecklar produkter av hög kvalitet som har lång livslängd.

Test av material och produkter

Inget material blir en del av en Bergans-produkt innan det uppfyller våra stränga kvalitetskrav. Vi genomför nya tester ända tills alla detaljer är på plats och produkterna får prydas med Bergans-loggan.

I vårt testlaboratorium genomgår alla material omfattande tester. Våra testinstrument mäter bland annat rivstyrka, vindgenomsläpp, vattenpelare, slitage och noppning. Den vattenavvisande förmågan bedöms med hjälp av ett spraytest och vi mäter fukttransport i alla material. Dessutom genomför vi tester hos externa oberoende laboratorier.

Det räcker inte med toppmoderna material och teknologier för att skapa bra produkter. Bergans är känt för sin goda passform och höga kvalitet. För att uppfylla förväntningarna måste vi testa produkterna i verkligheten. Detta gör vi själva och vi har ett stort spektrum produkttestare och samarbetspartners, bland annat medlemmarna i Team Bergans. De är kräsna extremanvändare som vet vad de vill ha och vad som krävs av en produkt.

Team Bergans-medlemmarna är ofta med under utvecklingsprocessen av produkterna inom sin kategori och kommer med inspel och krav på vad som krävs av en produkt. Produkttestarna använder produkten under turer och ger oss värdefull feedback om vad som fungerar och vad som bör ändras. Vi genomför nya tester ända tills alla detaljer är på plats och produkterna får prydas med Bergans-loggan.

Design to repair

Ju längre en produkt används, desto mer sparar den på miljön. Det är därför vi strävar efter att göra allt vi kan för att förlänga livslängden på våra produkter. Länge leve produkten, som vi kallar det. Många plagg, ryggsäckar eller annan utrustning med mindre skador eller fel kan enkelt repareras för att ändå möjliggöra vidare användning och därmed förlänga livslängden. Bergans har en stor satsning på reparationer (länk). Samtidigt är det redan i designfasen som vi kan göra så att det blir lättare att reparera dessa produkter när det är nödvändigt.

Tekniska funktionskläder är ofta mycket avancerade i hur de är uppbyggda och hur de tillverkas. Om några reparationer, som att byta ut blixtlåset vid ett senare tillfälle, redan är "planerade" i designfasen, blir det lättare att utföra denna reparation senare, eftersom det krävs mindre arbete att göra det. Det sparar arbetstid, kostnader och material och bidrar till att fler produkter repareras istället för att ersättas med en likvärdig ny produkt. Länge leve produkten! Ett annat exempel är användningen av utbytbara delar på de ställen som oftast slits först, till exempel kragen på en barnjacka som tuggas på eller på insidan av skidbyxor.

Sist men inte minst är det också det visuella uttrycket för en produkt som kan bidra till att förlänga dess livslängd: Genom att avstå från kortsiktiga trender och istället satsa på tidlösa och klassiska färger, samt genom att kunna kombinera många produkter, färger och stilar kan vi erbjuda universella och tidlösa produkter, som lever länge utan att verka föråldrade. Det är även vårt ansvar att hitta det bästa, mest hållbara och solida materialet för varje produkt och dess funktion, för att kunna möjliggöra en lång produktlivslängd.

Länge leve produkten!