Kemikalier

Våra plagg är tekniskt avancerade med höga krav på funktion. Vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkning och i efterbehandling av våra produkter. Vi arbetar aktivt för att undvika användningen av skadliga kemikalier – både för miljön, medarbetare, leverantörer och för våra kunders hälsa och säkerhet.

Kemikalier är en förutsättning för att få vattentäta, vindtäta, lätta och funktionella plagg. Inom textiltillverkningen används dessutom kemikalier under processer som färgning, tryck och tvätt. Kemikalier är ett komplext område. Vi arbetar för att undvika användningen av skadliga kemikalier genom att välja bluesign®-godkända material och leverantörer.

Restricted Substances List (RSL)

Vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkning och i efterbehandling av våra produkter. Vi har en omfattande lista över kemikalier som vi inte tillåter att leverantörerna använder vid tillverkningen av våra kläder. Vi följer nationell och internationell lagstiftning samt den senaste forskningen i vår strävan efter och kontroll av att det inte förekommer skadliga kemikalier i våra produkter. Dessutom genomför vi tester så att vi kan få en bekräftelse på att våra kemikaliekrav efterlevs.

Något av det viktigaste vi gör för att minska vår påverkan på miljön är att ständigt fokusera på att utveckla högkvalitetsprodukter med lång livslängd. Ju längre livslängd en produkt har desto mindre blir dess totala miljöbelastning.

För att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär drar Bergans nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser. Kemikaliegruppen är en svensk grupp inom RISE som arbetar för att tillhandahålla information om lagstiftning och annan relevant information till sina 100 medlemsföretag inom textilbranschen. Att ha tillgång till information kring problem rörande kemikalier och miljön är nödvändigt för att vi i vår tur ska kunna ställa krav på våra leverantörer och för att vi ska få möjlighet att med råge uppfylla alla juridiska krav.Kemikaliegruppen

Bergans drar nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser för att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär.

Kemikaliegruppen är en svensk grupp inom Swerea IVS som arbetar för att tillhandahålla information om lagstiftning och annan relevant information till sina 100 medlemsföretag inom textilbranschen. Bergans drar nytta av Kemikaliegruppens kunskap och resurser för att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär.

Att ha tillgång till information kring problem rörande kemikalier och miljön är nödvändigt för att vi i vår tur ska kunna ställa krav på våra leverantörer och för att vi ska få möjlighet att med råge uppfylla alla juridiska krav.

Vi träffar dessutom andra parter där som är inblandade i textilbranschen och som dagligen ställs inför samma utmaningar som vi, och vi dela med oss av våra erfarenheter och metoder.

GÅ MED I BERGANS KUNDKLUBB!


Få chansen att vinna ett presentkort värt 10 000 kr,

få ett personligt välkomsterbjudande – och mycket mer…GÅ MED NU!