Klimat och miljö i vår värdekedja

Klimat och miljö i vår värdekedja

Den globala textilindustrin, som vi är en del av, bidrar till betydande klimatgasutsläpp och därmed till den globala uppvärmningen. Samtidigt bidrar industrin till att skapa högre förbrukning och därmed en ökande mängd avfall. Vi är medvetna om att vi är en del av problemet, och vi är därför redo att ta ansvar och bli en del av lösningen.

Vi på Bergans arbetar aktivt med att reducera våra utsläpp och minska vår negativa inverkan på natur och klimat. Samtidigt erbjuder vi tjänster som förlänger livslängden på våra produkter.

KLIMATUTSLÄPP – KARTLÄGGNING, SÄTTA UPP MÅL, INITIERA ÅTGÄRDER

Kartläggning av klimatutsläppen i hela vår värdekedja är en komplicerad uppgift, och att reducera utsläppen i produktionen är inte ett jobb som vi klarar av på egen hand. Därför är vi medlemmar i STICA (se nedan), där vi tillsammans med många andra aktörer i textilbranschen arbetar för att sätta upp vetenskapsbaserade reduktionsmål och initiera åtgärder för att reducera våra klimatgasutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Vi på Bergans har kartlagt våra utsläpp med hjälp av GHG-protokollets indelning i scope 1, 2 och 3. Scope 1 och 2 kartlade vi för första gången 2018. Scope 1 representerar utsläpp från fordon och alla byggnader som vi disponerar (butiker, lager, huvudkontor), och scope 2 är all energi som vi förbrukar. Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att reducera de här utsläppen, bland annat genom att reducera och förbättra bilparken och investera i förnybar energi. Vi köper ursprungsgarantier för både vår norska och vår tyska energiförbrukning från vattenkraftverk. 2020 flyttade vi dessutom vårt huvudkontor till en ny och mer energieffektiv byggnad i Asker, nära en kollektivknutpunkt.

Det avgjort största klimatavtrycket har vi i scope 3, som är från produktion av material och produkter, samt transport uppströms i vår värdekedja. Under 2020 kartlade vi för första gången också de här utsläppen, i nära samarbete med STICA och övriga textilaktörer.

Bergans har satt upp följande klimatmål:

  • 60 % minskning av absoluta klimatutsläpp före 2025 för scope 1 & 2, med basår 2018
  • 50 % minskning av absoluta klimatutsläpp före 2030 för scope 3, med basår 2020

Läs mer om GHG-protokollet

STICA logo

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE

Vi vet att vi får ett större genomslag om vi samarbetar med andra. Därför har vi valt att gå med i STICA – The Swedish Textile Initiative for Climate Action. Tillsammans med andra textil- och modeaktörer baserade i Norden arbetar vi aktivt för att skapa en hållbarare industri. Syftet med STICA är att stötta textil- och klädindustrin till att minska klimatgasutsläppen enligt FN:s ”Framework on Climate Change” och Parisavtalet.

Initiativet skapar en plattform där vi kan samarbeta med andra medlemmar, dela och lära om bästa praxis och nya lösningar samt få insikt i klimatspecifika data och innovationer.

Att vara en del av STICA innebär att vi kontinuerligt måste rapportera våra framgångar för att säkerställa att vi är på rätt väg. Initiativet håller oss ansvariga för att uppfylla våra klimatlöften.

STICA vill hålla oss ansvariga genom att:

  • Kräva att vi årligen rapporterar och publicerar vår rapport om klimatgasutsläpp och reduktioner offentligt
  • Säkerställa att vi sätter upp vetenskapsbaserade mål i linje med 1,5-gradersmålet
  • Säkerställa att vi ständigt sätter upp nya mål. Som en del av STICA är vi ålagda att göra mer än vår andel före 2050

Läs vår gemensamma rapport till STICA (PDF)
Läs mer om STICA

Save the Seasons

Årstiderna är själva premissen för vårt friluftsliv. Kanske betyder vintern något extra för oss norrmän. För väldigt många är möjligheten ta en skidtur, utöva friåkning eller åka pulka med barnen lika med livskvalitet. Samtidigt är de växlande årstiderna helt avgörande för naturen och ekosystemen. Klimatförändringarna hotar årstiderna, vilket i sin tur betyder att djur, växter och människor riskerar att förlora sitt livsuppehälle. När årstiderna försvinner kommer det att få konsekvenser för mycket mer än skidturerna i skog och mark.

WWF och Bergans anser att vårt friluftsliv och många andra aktiviteter knutna till växlande årstider är en del av vårt gemensamma kulturarv. Därför tog vi initiativ till att årstiderna bör förklaras som skyddsvärda. Genom kampanjen ”Save the Seasons” uppmanade WWF, Bergans och över 10 000 personer norska myndigheter att stötta ett krav på att årstiderna borde sättas upp på Unescos världsarvslista.

Save the Seasons

The Collection of Tomorrow

ANVÄNDNING AV BÄTTRE MATERIAL

Vilka material vi väljer att använda i våra produkter påverkar också vår totala klimaträkenskap. Våra produktutvecklare väljer ständigt mer återvunna material, som återvunnet dun och återvunnen ull och polyester, vilket minskar behovet av fossila och klimatintensiva råmaterial. Vi är dessutom ständigt på jakt efter nya och innovativa material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan.

Ett exempel är vårt innovationssamarbete med Spinnova. Spinnova är en finsk utvecklare av innovativ teknologi för mekanisk framställning av cellulosabaserade textilfibrer. Teknologier som bygger på att utveckla textilfibrer av cellulosa genom kemiska processer har funnits ett tag. Det som gör Spinnovas patenterade lösning revolutionerande är att den inte använder skadliga kemikalier i framställningen, använder endast lite energi och vatten, och efterlämnar endast lite restavfall. Dessutom är det möjligt att återvinna produkterna till nya textilfibrer genom samma mekaniska process – och få samma höga kvalitet.

Läs om The Collection of Tomorrow
Läs om Spinnova

BÄTTRE INFÄRGNINGSMETODER

ANVÄNDNING AV BÄTTRE INFÄRGNINGSMETODER

Traditionell infärgning av textilier och material kräver mycket vatten, energi och kemikalier. Den här processen står därför för en stor del av klimatavtrycket inom textilproduktionen. Det utvecklas ständigt nya teknologier som kan bidra till att reducera det här avtrycket. Bergans använder den nya infärgningsteknologin Spindye (solution dye) för infärgning av den återvunna polyestern i vår skidkollektion Stranda.

Istället för att färga det färdiga materialet startar infärgningen mycket tidigare. Här färgas de återvunna plastpelletsen innan de spinns till tråd och tyg. Lite på samma sätt som man färgar hårdplast (plasten färgas innan den omvandlas till en produkt). På så vis sparar vi 75 % vatten och 90 % kemikalier. Samtidigt blir färgen starkare och bleknar inte, eftersom tråden är genomfärgad.

Den här teknologin är för närvarande något mer kostnadskrävande än traditionell infärgning, och den är inte riktigt lika tillgänglig. Samtidigt kräver den att vi väljer färg mycket tidigt under processen, vilket kan vara en risk med tanke på försäljningen av produkterna.

Läs mer om Spindye
Läs om Stranda-kolleksjonen

KLIMATKOMPENSATION

KLIMATKOMPENSATION

Vi bedömer också möjligheter till klimatkompensation när vi inte klarar att minska utsläppen. 2019 kompenserade vi till exempel för vår Rabot 365-kollektion. Trots att den är tillverkad av återvunnen polyester och polyamid samt återvunnet dun, har återvunnet förpackningsmaterial och fraktas med båt, kan vi inte undvika att den påverkar miljön och klimatet. Därför beräknade vi utsläppen för den här kollektionen och valde att betala en klimatkompensation för de utsläpp som vi inte lyckades undvika, och pengarna gick till att stötta en biogasanläggning i Suzhou i Kina. Vi har nu valt att inte längre fortsätta med klimatkompensation.

LÅNG LIVSLÄNGD MINSKAR KLIMATBELASTNINGEN

LÅNG LIVSLÄNGD MINSKAR KLIMATBELASTNINGEN

Ju längre livslängd en produkt har desto mindre blir dess totala miljöbelastning. Därför tillverkar vi produkter av hög kvalitet som är designade för att leva ett långt och aktivt liv. Vi designar också våra produkter med tanke på reparation. Vi gör det möjligt för kunderna att använda produkterna så länge som möjligt genom att erbjuda tjänster som reparation, redesign, andrahandsförsäljning, uthyrning och prenumeration.

Läs om våra cirkulära tjänster

Kemikalier

KEMIKALIER

Våra plagg är tekniskt avancerade med höga funktionskrav. Kemikalier är nödvändiga för produktionen av dessa högteknologiska material, men vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkningen och i efterbehandlingen av våra produkter. Vi arbetar aktivt för att undvika användningen av skadliga kemikalier – både för miljön, medarbetare, leverantörer och för våra kunders hälsa och säkerhet. Vi deltar dessutom i olika forskningsprojekt och andra initiativ för att bidra till ständigt bättre kemikaliehantering och för att bidra till problematiken kring utsläpp av microfiber, som TMC.

Mer om kemikalier
Om The Microfibre Consortium (TMC)

Miljøfyrtårn

MILJØFYRTÅRN

Vi är stolta över att Bergans uppfyller Miljøfyrtårnets branschkrav och är ett officiellt godkänt Miljøfyrtårn-företag.

Miljøfyrtårn är ett nationellt norskt certifieringssystem som ställer specifika krav på vårt miljöarbete och vår miljöledning. Detta ger oss konkreta och mätbara åtgärder. Som Miljøfyrtårn-företag uppfyller vi krav inom arbetsmiljö, energiförbrukning, inköp och materialförbrukning, avfallshantering, transport och klimatutsläpp. Bergans har godkänts av en offentligt certifierare och certifikatet är giltigt tre år åt gången. Det här certifieringssystemet stöds och rekommenderas av norska miljödepartementet.

Från och med 2022 är Bergans certifierat enligt huvudkontorsmodellen, och vi kommer fortsätta att certifiera egenägda butiker framöver.

Se vår rapportering til Miljøfyrtårn (NO)
Läs om Miljøfyrtårn

CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS

CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS

Att göra det möjligt för medarbetare att välja en aktiv resväg till och från arbetet är viktigare än någonsin. Med Cykelvänlig arbetsplats får vi vägledning och råd kring hur vi på bästa sätt gör det möjligt för fler att cykla till arbetet. Dessutom genomför vi en årlig reseundersökning bland medarbetarna. Bergans huvudkontor i Asker certifierades som en ”Cykelvänlig arbetsplats” 2022.

Läs om cykelvänlig arbetsplats (NO)

FÖRPACKNINGSMATERIAL

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialets allra viktigaste roll är att skydda och bevara produkten hela vägen hem till dig som kund. Om inte förpackningsmaterialet är bra nog och produkterna skadas, blir resultatet en stor miljöbelastning. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att minska användningen av förpackningsmaterial där så är möjligt, återanvända förpackningsmaterial – och hitta allt hållbarare material till våra förpackningar.

Bergans är medlem i Grønt Punkt Norge och Handelens Miljøfond, och deltar i större pilotprojekt för att minska användningen av plastförpackningar tillsammans med European Outdoor Group.

empty-col-spacer


SAMARBETE – HÅLLBARHET ÄR INGEN TÄVLING

För att vi ska kunna lösa klimatkrisen måste alla spela i samma lag. Både myndigheter, nationella och internationella organisationer, konsumenter och företag. Hållbarhet är ingen tävling, det finns ingen poäng med att ensam komma först i mål. Vi står inför så stora utmaningar att vi måste lyfta blicken och arbeta tillsammans, dra med oss varandra – mot samma mål. Det finns en anledning till att FN:s hållbarhetsmål är ett samarbete.

Här är några av de nätverk och initiativ som Bergans deltar i tillsammans med andra aktörer för att samarbeta kring hållbarhetsåtgärder:

GÅ MED I BERGANS KUNDKLUBB!


Få chansen att vinna ett presentkort värt 10 000 kr,

få ett personligt välkomsterbjudande – och mycket mer…GÅ MED NU!