Bergans Kundklubb

Börja med att ange din e-postadress eller ditt mobilnummer så kollar vi om du redan är medlem.

Läs vår Integritetspolicy här.

Gå med i Bergans Kundklubb!

Registrera dig nu och få tillgång till massor av förmåner

  • "" Exklusivt välkomsterbjudande!
  • "" Få chansen att vinna presentkort på 10.000 kr!
  • "" Tävlingar
  • "" Förtur till events och kampanjer
  • "" Digitala kvitton

Hållbar och rättvis leverantörskedja

Bergans äger inga egna tillverkningsfabriker utan använder sig av underleverantörer som är experter på tillverkning av t.ex. ryggsäckar och kläder.

Etisk Handel Norge logo

Etisk Handel Norge

Bergans har varit medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) sedan 2009. Etisk Handel Norge är ett resurscenter och en pådrivare för etisk handel. IEH:s mål är att stärka medlemmarnas arbete genom att främja anständiga arbets- och miljövillkor i deras leverantörskedjor.

Genom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge har vi förpliktigat oss till att ha en “Code of Conduct” (CoC) som omfattar en rad principer. Etisk Handel Norge följer upp och kontrollerar att vår CoC uppfyller deras krav och hjälper oss samtidigt hjälper med kurser, mätningar och tips för uppföljning av leverantörerna. Nätverket ger oss även goda möjligheter att samarbeta med andra aktörer i branschen. När vi är flera som arbetar tillsammans stärker vi vår förmåga att påverka och vår möjlighet att lyckas.

Varje år rapporterar vi vårt arbete med etisk handel till Etisk Handel Norge. Ladda gärna ned en version av vår rapport här om du vill ha mer ingående information om vad vi gör: IEH rapport

Code of Conduct

Vår uppförandekod (CoC) beskriver de grundläggande principerna för vårt samarbete med våra leverantörer. Den innehåller allt från anställda och mänskliga rättigheter, HSE och kemisk hantering, till djurskydd eller upphovsrätt.

Samtliga leverantörer ska skriva på att de har tagit emot och förstått innehållet i vår Code of Conduct (CoC). Principen utgör även grunden för att godkännas som ny Bergans-leverantör.

I vår CoC finns principerna för hur vi driver vårt företag. Vår CoC är baserad på internationellt erkända principer som FN:s mänskliga rättigheter och ILO-konventionerna.

Vi följer upp kraven i vår Code of Conduct genom fabriksinspektioner, i dialog med och genom förbättringsprogram tillsammans med våra leverantörer.


Download our Code of Conduct

Våra leverantörer och producenter

Våra leverantörskedjor är ofta långa och komplexa och går hela vägen från råvara till färdig produkt.

Leverantörer och producenter


Kemikalier

Våra plagg är tekniskt avancerade med höga krav på funktion. Vi ska ha kontroll på de kemikalier som används i tillverkning och i efterbehandling av våra produkter. Vi arbetar aktivt för att undvika användningen av skadliga kemikalier – både för miljön, medarbetare, leverantörer och för våra kunders hälsa och säkerhet.

Kemikalier

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi är stolta över att Bergans huvudkvarter uppfyller Miljøfyrtårnets branschkrav och att vi är ett officiellt godkänt Miljøfyrtårn-företag.

Miljøfyrtårn är ett nationellt norskt certifieringssystem som ställer specifika krav på vårt miljöarbete, och ger oss konkreta och mätbara åtgärder. Som Miljøfyrtårn-företag uppfyller vi krav inom arbetsmiljö, energiförbrukning, inköp och materialförbrukning, avfallshantering, transport och klimatutsläpp. Bergans har godkänts av en offentligt certifierare och certifikatet är giltigt tre år åt gången. Det här certifieringssystemet stöds och rekommenderas av norska miljödepartementet.

GÅ MED I BERGANS KUNDKLUBB!


Få chansen att vinna ett presentkort värt 10 000 kr,

få ett personligt välkomsterbjudande – och mycket mer…GÅ MED NU!

Powered by Jetshop