Hållbart friluftsliv

DNT Turpartner

Norska turistföreningen (DNT)

Norska turistföreningen (DNT) är Norges största friluftsorganisation med över 300 000 medlemmar. Organisationen består av 57 medlemsföreningar med anslutna lokallag. DNT arbetar för att främja ett enkelt, aktivt, allsidigt och miljövänligt friluftsliv och för att bevara natur- och kulturvärden.

Bergans och DNT är inte bara samarbetspartners, vi är turvänner och turpartners. Genom stöd till DNT fjällsport är målsättningen att få ut så många som möjligt på tur och att njuta av naturen och friluftslivet, samt att bidra till att ge folk flest goda turupplevelser.


Rätt kläder är en förutsättning för goda naturupplevelser under förhållanden som tidvis kan vara utmanande i de norska fjällen. Genom samarbetet med turistföreningen och organisationens medlemmar får Bergans viktig information som bidrar till att skapa den bästa möjliga utrustningen för turer i skogen och på fjället.

Bergans erbjuder produkter till anställda, förtroendevalda, turledare och volontärer inom DNT. Bergans har dessutom en egen klädkollektion för DNT fjällsport.

www.dnt.no


Bergans er offisiell klesleverandør til Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet

Bergans är officiell klädpartner till Friluftsfrämjandet.

Bergans och Friluftsfrämjandet delar en mer än hundraårig historia med en liknande värdegrund och avsikt att möjliggöra och tillgängliggöra naturen och en aktiv livsstil. Vi delar turglädjen. Samarbetet inleddes 2014.

Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och främjar ett aktivt friluftsliv för alla, oavsett om det avnjuts i organiserad form eller på egen hand. Främjandet har över 80 000 aktiva medlemmar och 8 000 ledare inom exempelvis Skogsmulle, skidskolor, kajak, långfärdsskridsko, vandring, MTB och fjällturer.

www.friluftsframjandet.se


EOCA - European Outdoor Conservation Association

European Outdoor Conservation Association (EOCA) grundades 2006 och samlar in pengar från den europeiska friluftsbranschen för att bevara och skydda de naturliga och vilda miljöer som vi är beroende av. Föreningen har i nuläget 130 medlemmar. EOCA har sedan starten samlat in över 1,54 miljoner euro – och varje cent har gått direkt till bevaringsprojekt utvalda av organisationens medlemmar och allmänheten. outdoorconservation.eu

EOCA

Bergans var en av EOCA:s första medlemmar, och vi har stöttat organisationen genom donationer och aktivt deltagande varje år. 2013 belönades vi med utmärkelsen EOCA Conservation Champion. Polarforskaren Rune Gjeldnes är officiell EOCA-ambassadör.

Mountain People

Mountain People är en organisation som grundades av fjällmänniskor från Norge för över 30 år sedan, för att göra det möjligt för fjällmänniskor i Nepal att hjälpa sig själva.

Mountain People

- Att hjälpa fjällmänniskor att hjälpa sig själva.

En oberoende, icke vinstdrivande, icke-politisk, icke-religiös och tvärkulturell organisation registrerad i Nepal. Från att ursprungligen bestå av fjällmänniskor från Norge som hjälpte fjällmänniskor i Nepal att hjälpa sig själva, har organisationen idag medlemmar från över 30 länder. Många av dem som får stöd bedriver sina egna projekt enligt Mountain Peoples riktlinjer – i Nepal och i andra bergsländer.

Mountain People har genomfört över 500 gräsrotsprojekt i Nepal under de senaste 30 åren, utifrån en enkel filosofi: "Vi tillhandahåller materialet, ni gör jobbet!"

Bergans stödjer Mountain Peoples arbete att bygga skolor och erbjuda grundläggande sjukvård i Nepal. Vi täcker dessutom alla administrativa kostnader (i Norge och Nepal) så att 100 % av inkomsterna och donationerna går till det valda projektet.

www.mountain-people.org

iCare:-)

Bergans stödjer iCare:-)

32 miljoner människor runtom i världen är blinda i onödan. De flesta av dem bor i fattiga länder i Afrika och Asien. Dessa länder har ingen allmän sjukvård som erbjuder operation eller behandling som kan ge de här människorna synen tillbaka.

iCare:-) är Norges Blindeforbunds insats för att uppnå målen i initiativet Vision 2020. Vision 2020 är ett globalt initiativ för att eliminera alla orsaker till blindhet som kan undvikas eller behandlas före år 2020.

Visionen är ett initiativ från International Agency for the Prevention of Blindness (IABP), och drivs som ett projekt i partnerskap med Världshälsoorganisationen (WHO). En rad frivilliga organisationer över hela världen är knutna till projektet genom IABP. Genom iCare:-) och Norges Blindeforbund bidrar Bergans till att uppnå det här målet med fokus på Nepal.

iCare

Bergans har gitt støtte til iCare siden 2014 og bidratt til at mer enn 1.000 mennesker i Nepal har fått synet tilbake.

GÅ MED I BERGANS KUNDKLUBB!


Få chansen att vinna ett presentkort värt 10 000 kr,

få ett personligt välkomsterbjudande – och mycket mer…GÅ MED NU!