Telt

Ulike turer, terreng og værforhold krever ulike telt. Vi utvikler telt til alle typer turer og ekspedisjoner. Felles for alle er løsninger og detaljer som gjør det enkelt og raskt å etablere og rive camp. Vi deler teltene våre inn i tre kategorier:

Tunneltelt

Tunnelteltet er den mest brukte konstruksjonen her i Norge. Den er enkel, funksjonell, gir god bagasjeplass og ofte lav vekt i forhold til størrelse. Den består som oftest av 2 til 3 stenger som går i bue og sammen danner en tunnel. Dette er en meget enkel konstruksjon som gir god plass og god beskyttelse mot vær og vind. Med god ventilasjon og rikelig med bardunfester kan dette fungere godt som et helårstelt.

Kuppeltelt

Kuppelteltet har en mer robust konstruksjon med stenger som går diagonalt og krysser hverandre. Det vanligste er fra 2 til 4 stenger som gir flere krysningspunkter og høyere stabilitet. Dette er en konstruksjon som ofte blir valgt under ekstreme forhold, som f.eks. på polene eller i høyfjellet. Fordelen er at når stengene er montert så står teltet stramt. Det trenger kun å festes godt til bakken slik at det ikke blåser avgårde.

Wiglo®

I Wiglo® teltene har vi videreutviklet egenskapene til lavvoen og satt inn 3 stenger som spenner sideveggene utover. Dette gir større rom, samtidig som du har mulighet til å rulle opp ytterduken i alle tre sidene for panoramautsikt.

 

TIPS OG RÅD:

Noen tips om valg av teltplass

  • Velg teltplass i le for vind. Det er bedre med en middels god teltplass i le enn en god teltplass på en vindutsatt flate.
  • Rydd plassen for skarpe steiner og kvister.
  • Husk at busk og kratt tett mot teltet ikke bare gir le, men også kan rive i stykker teltduken om det blåser opp.
  • Vis respekt for både natur og grunneier; ikke brekk ned unødig med vegetasjon, samle ved med måte og rydd teltplassen helt for avfall når du drar. Da kan andre få en like flott tur i samme område!
  • Respekter årstidsbegrensningene for bruk av åpen ild.

Ventiler teltet godt

Vi mennesker forbruker mye oksygen, dette omdannes til damp og CO₂ gass som må luftes ut.

Dampen avgis i høy grad via den pustende innerduken. Det beste er derfor å ha alle ventiler åpne når du oppholder deg i teltet. Utilstrekkelig ventilasjon kan være helsefarlig.

Husk også at koking avgir mye damp som må luftes ut. Om mulig bør bruk av kokeapparat skje utenfor teltet.

Er det dannet kondens mot ytterduken om natten bør man forsiktig riste teltet mens det står oppslått. Slik at det meste av vannet renner ned langs duken og unngår at innerteltet blir fuktig.

 

Bruk av ild

Unngå bruk av ild inne i teltet. Opptenning av alle brennapparater bør skje utenfor. Vis særlig aktsomhet med all ild i nærheten av myggnett-dørene. Dette materialet er lettere antennelig enn teltets øvrige materialer. Still teltet i god avstand fra bål/åpen ild! Husk at vinden kan snu.

 

Vedlikehold av Bergans telt

Bergans telt er laget av polyester eller nylonduk med lang levetid. Det kan likevel lønne seg å behandle teltet varsomt.

Tørk smuss og skitt av teltet med en fuktig klut når turen er over. Teltet bør alltid luftes grundig etter bruk. Dersom det har vært mye kondens i teltet, bør det også vrenges og tørkes på innsiden.

Bergans telt kan vaskes. Teltet vaskes best for hånd i et stort kar med vann ikke varmere enn 40° C. Dersom teltet ikke er svært skittent bør man unngå vaskemidler. Er det nødvendig med vaskemidler, så bruk mildest mulig type. Enzymbaserte midler kan skade belegget på ytterduken og bør unngås.

 

ADVARSEL

Sikre tilstrekkelig ventilasjon av teltet. Ha åpne ventiler når du oppholder deg i teltet. Utilstrekkelig ventilasjon kan være helsefarlig.