Menneskene i verdikjeden vår

Menneskene i verdikjeden vår

Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge har vi i Bergans forpliktet oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger, og for å sikre en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn, dyrevelferd og miljø. Dette gjelder både i vår egen virksomhet og hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger blir vi bedre i stand til å hindre, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som bedriften vår kan knyttes til direkte eller indirekte.

Om Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Den bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger er en metode som alle medlemsbedrifter i Etisk handel Norge forplikter seg til å bruke. Metoden innebærer 6 steg (se bildet) hvor vi som bedrift skal gjennomføre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene skal overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Kontaktpunkt ansvarlighet

Policy for Bærekraftig Forretningspraksis

Vår «Policy for Bærekraftig Forretningspraksis» danner, sammen med våre etiske retningslinjer for leverandører, grunnlaget for bærekraftsarbeidet i verdikjeden vår. Den beskriver hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger; en strategisk og risikobasert tilnærming som skal sikre at vi respekterer og ivaretar mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Last ned vår Policy for
bærekraftig forretningspraksis

Norsk (PDF) | English (PDF)

Etisk Handel Norge Logo

Etisk handel Norge

Bergans har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2009. Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Som medlem får vi god rådgivning om vårt arbeid med oppfølging av vår egen verdikjede av en personlig rådgiver. Vi får også økt kompetanse gjennom ulike kurs og seminarer, samt tilgang til gode verktøy og malverk. I tillegg representerer nettverket i Etisk Handel Norge en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. Sammen står vi sterkere i møte med de utfordringene vi står overfor, og vi har flere muligheter for å oppnå forbedringer når vi jobber sammen.

Vi rapporterer årlig til Etisk Handel Norge om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i verdikjeden.
Last ned vår årsrapport (PDF)
Bekreftelse på oppnådd basisnivå (PDF)

Les mer om Etisk Handel Norge

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

Våre etiske retningslinjer for leverandører, «Code of Conduct» danner grunnlaget for samarbeidet med leverandørene våre. Retningslinjene stiller krav til arbeids- og menneskerettigheter, HMS og bygningssikkerhet, kjemikaliehåndtering, korrupsjon og dyrevelferd. De etiske retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Etisk Handel Norge og er basert på internasjonalt anerkjente standarder som FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonene.

Alle våre leverandører må signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår Code of Conduct, og den danner grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør. Vi besøker alltid leverandørene før vi inngår avtaler med dem. Vi følger opp kravene i retningslinjene gjennom fabrikkinspeksjoner, i dialog med og gjennom forbedringsprogrammer sammen med leverandørene våre. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med i veldig mange år. Vi mener at et langsiktig samarbeid basert på respekt og tillitt gir det beste grunnlaget for å oppnå forbedringer både for mennesker og miljø.

Last ned våre Etiske retningslinjer for leverandører (PDF)

OPPLÆRING I GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER

Bergans ønsker å bidra til å skape forbedringer på de fabrikkene som produserer våre produkter. En helt sentral forutsetning for forbedringer er at arbeiderne på fabrikken kjenner til sine rettigheter og at det er god dialog mellom arbeidere og ledelsen på fabrikken (sosial dialog). Derfor har Bergans inngått et samarbeid med QuizRR, et svensk selskap som jobber med opplæring i grunnleggende rettigheter på fabrikker. Tre av våre fabrikker i Kina deltar på dette, og til nå har 1375 arbeidere gjennomført til sammen 6703 opplæringsprogrammer om arbeidsrettigheter. Vi planlegger nå å utvide opplæringsprogrammet til ytterligere fabrikker.

Mer om QuizRR

VÅRE LEVERANDØRER

Vår verdikjede er lang og kompleks, og går hele veien fra råvare fram til ferdig produkt. Her finner du en liste over våre leverandører og deres fabrikker.

Se vår liste over leverandører

Bedriftsinformasjon

BLI MED I BERGANS KUNDEKLUBB!


Få mulighet til å vinne et gavekort på 10 000 kr,

få en personlig velkomsttilbud – og mye mer…REGISTRER DEG NÅ!