Bergans of Norway
Informasjon angående COVID-19

Login

Hei!

Vi har fått nye nettsider. Har du handlet av oss før må du trykke på glemt passord for å få tilgang til mine sider. Har du ikke handlet av oss før må du først registere deg.

  • Hjem
  • Bærekraft
  • Mer bærekraftig og rettferdig verdikjede

Mer bærekraftig og rettferdig verdikjede

Vi arbeider for en mer bærekraftig produksjon av materialer og sikrer arbeids- og menneskerettigheter i hele verdikjeden vår. Målet vårt er å bidra til en positiv utvikling i de
lokalsamfunn hvor vi har virksomhet.

Etisk Handel Norge logo

Etisk Handel Norge

Bergans har vært medlem av Initiativ for ethisk handel (IEH) siden 2009. Medlemsorganisasjonen heter nå Etisk Handel Norge og er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Målet er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder.

Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge har vi forpliktet oss til å ha en Code of Conduct (CoC) som omfatter en rekke prinsipper. Etisk Handel Norge følger opp og kontrollerer at vår CoC oppfyller deres krav, og hjelper oss med kurs, maler og tips for oppfølging av leverandørene. I tillegg utgjør nettverket i Etisk Handel Norge en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. Vi øker mulighetene for å takle en del av de utfordringene vi møter når vi er flere som jobber sammen.

Hvert år rapporterer vi til Etisk Handel Norge om vår fremdrift i arbeidet med etisk handel. Last gjerne ned en versjon av vår rapport her om du vil ha mer detaljert informasjon om hva vi gjør: IEH rapport

Code of Conduct

Vår Code of Conduct (CoC) beskriver de grunnlegende prinsippene i vår samarbeid med våre leverandører. Den inneholder alt fra arbeidstakers og menneskerettigheter, HMS og kjemikaliehandtering, til dyrevelferd eller opphavsretten.

Samtlige leverandører skal signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår Code of Conduct (CoC), og den danner også grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør.

I vår CoC ligger prinsippene for hvordan vi bedriver vår business. Vår CoC er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs menneskerettigheter og ILO-konvensjonene.

Vi følger opp kravene i vår Code of Conduct gjennom fabrikkinspeksjoner, i dialog med og gjennom forbedringsprogrammer sammen med våre leverandører.


Last ned vår Code of Conduct COC

Våre leverandører og produsenter

Våre leverandørkjeder er ofte lange og komplekse, og går hele veien fra råvare fram til ferdig produkt.

Liste over leverandører og produsenter


Kjemikalier

Våre plagg er teknisk avanserte med høye funksjonskrav. Kjemikalier er nødvendig for produksjon av disse høyteknologiske materialene, men vi skal ha kontroll over de kjemikalier som brukes i produksjonen og i etterbehandlingen av våre produkter. Vi arbeider aktivt med å unngå bruk av skadelige kjemikalier, både for miljøet, medarbeidere, leverandører og for våre kunders helse og sikkerhet.

Mer om kjemikalier

Klimatiltak

Den globale tekstilindustrien, som Bergans er en del av, bidrar til betydelige klimagassutslipp, og dermed til den globale oppvarmingen. Samtidig er bidrar industrien til et stadig økende forbruk og en økende mengde avfall. Vi er klar over at vi er en del av problemet, derfor har vi et ansvar for å være en del av løsningen. Bergans jobber aktivt med å redusere utslippene våre og samtidig tilby tjenester som forlenger levetiden til produktene våre.

Les mer om hvilke klimatiltak Bergans gjør


Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi er stolte av at Bergans oppfyller Miljøfyrtårnets bransjekrav og er en offisielt godkjent Miljøfyrtårn-bedrift.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som stiller spesifikke krav til vårt miljøarbeid, og gir oss konkrete og målbare tiltak. Som miljøfyrtårn-bedrift innfrir vi krav knyttet til arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfallhåndtering, transport og klimautslipp. Bergans er godkjent av en offentlig sertifisør, og sertifikatet er gyldig i 3 år av gangen. Denne ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Bedriftsinformasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli den første til å se nyheter og tilbud

Om personvern

Powered by Jetshop

Bergans of Norway