Förpackning

Förpackningsmaterial används för att transportera, sälja och presentera Bergans produkter. Vi fokuserar på att minimera mängden förpackningsmaterial samt skapa möjligheter till återanvändning, recirkulation och återvinning av förpackningsmaterial och förpackningsavfall. 

Allt Bergans förpackningsmaterial uppfyller kraven i REACH.

Vi ska ta ansvar för att allt förpackningsmaterial som används till våra produkter blir ansvarsfullt återvunnet. Bergans är medlem i Gröna Punkten. Detta är näringslivets redskap för att uppfylla myndigheternas krav på återvinning av förpackningsmaterial. Genom Gröna Punkten är vi med och bidrar till finansieringen av insamling och återvinning av använt förpackningsmaterial.