RDS – Responsible Down Standard

Dun är ett unikt material. Bergans använder enbart dun av högsta kvalitet i sina produkter för att hålla dig varm säsong efter säsong. Hög kvalitet och ansvarsfull tillverkning är en del av det löfte som vi lämnar för alla Bergans-produkter.

 Inom dunproduktionen har vi länge arbetat för att säkerställa att djuren får en human behandling. Vi garanterar att metoder som plockning av levande djur och tvångsmatning inte förekommer, samt att dunet är en restprodukt från matproduktion.

2016 fortsätter vi arbetet med att alla dunprodukter från Bergans endast innehåller dun som har certifierats enligt de stränga kraven i RDS-standarden (Responsible Down Standard). Det innebär att varje led i produktionen granskas, från gårdarna till vårt lager, så att vi får full spårbarhet av varifrån dunet kommer.Vi vill att konsumenterna ska känna sig säkra på att våra produkter håller dem varma och att produkterna har tillverkats på ett etiskt försvarbart sätt.