Bergans of Norway
believe in tomorrow. explore today.

Login

Hei!

Vi har fått nye nettsider. Har du handlet av oss før må du trykke på glemt passord for å få tilgang til mine sider. Har du ikke handlet av oss før må du først registere deg.

EOCA - European outdoor conservation association

Bergans är medlem av branschorganisationen European Outdoor Association (EOCA). Vi stöttar aktivt deras arbete med att finansiera olika projekt inom bevaring av naturområden och biologisk mångfald.

EOCA grundades 2006 och bygger på insamling från aktörer inom den europeiska sport- och utomhusindustrin för att bevara och skydda den natur vi är beroende av. För närvarande finns 125 medlemmar i föreningen. Sedan starten har EOCA samlat in över 1,54 miljoner Euro. Varje enskild Euro har gått direkt till bevarandeprojekt som är utvalda av medlemmar och av allmänheten.

Bergans var en av de första medlemmarna av EOCA, och varje år stöder vi organisationen med finansiering och aktivt deltagande.

outdoorconservation.eu

Företagsinfo

Powered by Jetshop

Bergans of Norway