Bergans of Norway
believe in tomorrow. explore today.

Login

Hei!

Vi har fått nye nettsider. Har du handlet av oss før må du trykke på glemt passord for å få tilgang til mine sider. Har du ikke handlet av oss før må du først registere deg.

IEH etisk handel

Bergans har varit medlem av Initiativ för etisk handel (IEH) sedan 2009. IEH är ett resurscenter som driver med etisk handel. IEH:s mål är att stärka medlemmarnas arbete med att främja anständiga arbets- och miljöförhållanden i deras leverantörskedjor.

Genom vårt medlemsskap i IEH har vi förbundit oss att ha en Code of Conduct som omfattar ett antal principer. IEH följer upp och kontrollerar att vår CoC uppfyller dessa krav och hjälper oss med kurser, mallar och tips om uppföljning av leverantörer. Dessutom utgör närverket i IEH en värdefull källa till samarbete med andra aktörer i branshen. Vi ökar möjligheterna för att tackla en del av de utmaningar vi möter när vi är flera som samarbetar.

Vi rapporterar årligen till IEH om hur arbetet kring etisk handel fortskrider. Ladda gärna ner en version av vår rapport om du bill ha mer detaljerad information om vad vi gör: IEH-rapport

Företagsinfo

Powered by Jetshop

Bergans of Norway