Bergans of Norway
believe in tomorrow. explore today.

Login

Hei!

Vi har fått nye nettsider. Har du handlet av oss før må du trykke på glemt passord for å få tilgang til mine sider. Har du ikke handlet av oss før må du først registere deg.

Emballage

Förpackningsmaterial används för att transportera, sälja och presentera Bergans produkter. Vi fokuserar på att minimera mängden förpackningsmaterial samt skapa möjligheter till återanvändning, recirkulation och återvinning av förpackningsmaterial och förpackningsavfall.

Allt Bergans förpackningsmaterial uppfyller kraven i REACH.

Vi ska ta ansvar för att allt förpackningsmaterial som används till våra produkter blir ansvarsfullt återvunnet. Bergans är medlem i Gröna Punkten. Detta är näringslivets redskap för att uppfylla myndigheternas krav på återvinning av förpackningsmaterial. Genom Gröna Punkten är vi med och bidrar till finansieringen av insamling och återvinning av använt förpackningsmaterial.

Företagsinfo

Powered by Jetshop

Bergans of Norway