Produktets Livssyklus

Jo flere år et Bergans-produkt er i bruk før det må erstattes av et nytt, jo mindre blir det totale økologiske fotavtrykket. Produkter med lange, aktive liv bidrar til å begrense forbruk av ressurser og produksjon av avfall og forurensing. Nettopp derfor er vi brennende opptatt av å lage solide og gode produkter som lever år etter år. Samtidig er vi opptatt av å tilby deg tjenester og informasjon som gjør det enkelt for deg å forlenge levetiden på produktet ditt.

Våre leverandørkjeder er ofte lange og komplekse, og går hele veien fra råvare fram til ferdig produkt. For å sikre en ansvarlig produksjon har vi alltid en tett dialog med våre leverandører og fokuserer på langsiktig samarbeid. Vi stiller tydelige krav til alle våre samarbeidspartnere.

Ansvarlig produktutvikling


Materialer 

Valgene bak ulike materialer er mange og vi etterstreber alltid å holde oss oppdaterte på hvilke valg som er best for miljøet, og hvilke nye, innovative materialer vi kan teste. Ingen materialer blir en del av et Bergans-produkt før vi har sikret riktig funksjon og at det tilfredsstiller våre strenge kvalitetskrav. Vi jobber tett med stoffleverandører som har et bevisst forhold til bruk av kjemikalier og miljøpåvirkning. 

Design

Det er i designfasen av våre produkter vi virkelig kan gjøre en forskjell. Noe av det viktigste vi gjør er at vi utvikler produkter av høy kvalitet og med riktig funksjon, som har lang levetid og som er tilrettelagt for å repareres og resirkuleres. Nye modeller blir alltid testet i riktig miljø og aktivitet. 

Emballasje 

Vårt mål er å redusere miljøpåvirkningen av våre emballasjer og å unngå all unødvendig forpakning. Vi jobber for at all emballasje skal komme fra bærekraftige, fornybare kilder.  Vi sørger for at emballasjen kan resirkuleres etter bruk.

Ansvarlig produksjon


Produksjon
Samtlige leverandører skal signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår CoC, og den danner også grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør. I vår CoC ligger prinsippene relatert til sosiale og miljømessige forhold, avfallshåndtering, utslipp, energi- og vannforbruk, samt dyrevelferd. 

Transport
Vi i Bergans er opptatt av miljøet, og gjennom grundig planlegging og for å redusere utslipp av klimagasser transporterer vi mest mulig av våre produkter med båt.

Samfunnsansvar


Mountain People
Mountain People er en organisasjon startet av fjellentusiaster fra Norge for å hjelpe fjellfolk i Nepal til å hjelpe seg selv. I løpet av de siste 30 årene har det blitt gjennomført over 500 prosjekter, innen helse, hygiene og utdanning Bergans har i mer enn 10 år støttet Mountain People sitt arbeid med å bygge skoler og tilby grunnleggende helsetjeneste i Nepal.

iCare
iCare er Norges Blindeforbunds bidrag til å redusere antall mennesker som lider av unødvendig blindhet. iCare driver øyehelseprosjekter i samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter. Ved å kjøpe en Bergans-lue merket med iCare bidrar du med en donasjon som finansierer en øyeoperasjon i Nepal. I 2016 bidro vi til at mer enn 600 mennesker fikk synet tilbake. 

DNT
Bergans ønsker å inspirere og muliggjøre turglede, og derfor samarbeider vi med DNT i Norge og Friluftsfrämjandet i Sverige. Vi i Bergans brenner for at folk skal være ute, nyte naturen og oppleve turglede. I dag og i fremtiden. 

EOCA
Vi er medlem av bransjeorganisasjonen European Outdoor Conservation Association. Vi støtter aktivt deres arbeid med å finansiere forskjellige prosjekter til bevaring av naturområder og det biologiske mangfold. 

Ansvarlig bruk


Finn riktig produkt
For at man skal bruke et Bergans-produkt lenge, må man trives med det. Det er viktig at du velger riktig produkt til ditt bruk. Vi hjelper deg gjerne med å finne et produkt med riktig funksjonalitet og passform for deg.

Tilpassing
Opplever du at et Bergans-produkt ikke sitter slik det en gang gjorde? Eller har du funnet en ny drømmebukse som er for lang? I vår systue finner du erfarne fagfolk som kan tilpasse de aller fleste Bergans-produkter etter dine behov og ønsker.

Utleie
Å leie utstyr kan være en super løsning for deg som ikke er på tur så ofte, eller for deg som ønsker å prøve et produkt i praksis før du kjøper det. Vi leier ut telt, sekker og bekledning i vår flaggskipbutikk i Oslo.

Lenge leve produktet


Brukt
Å gi bort eller selge brukte produkter krever liten innsats og gir en stor verdi tilbake i form av økt levetid og redusert miljøpåvirkning. Å kjøpe et brukt Bergans produkt er et godt og rimelig alternativ. I flaggskipbutikken vår i Oslo selger vi fullt funksjonelle produkter som er brukt, reparert eller av andre grunner ikke kan selges som ordinære varer.

Omsøm
Når et produkt har mistet sin funksjon ønsker vi å utnytte materialene ved å sy det om til et annet type produkt. Vi tilstreber alltid at det nye produktet skal dekke et behov. 

Pant
Når du er ferdig med ditt friluftsprodukt har vi returordninger som sørger for at det på en eller annen måte får leve videre. Kanskje kan det selges som brukt eller sys om til noe annet. Vi støtter også prosjekter i fjellandsbyer i Nepal som alltid har behov for friluftsutstyr. Selv utslitte produkter kan videreforedles slik at det kommer til nytte i et annet formål. 

Reparere
For bare noen få tiår siden var det en selvfølge å reparere alle typer klær og utstyr med feil og mangler. I Bergans har vi holdt tradisjonen ved like helt frem til i dag. I vår systue jobber erfarne fagfolk som reparerer større og mindre feil på alle typer Bergans-produkter. Reparasjonene gir stor miljøgevinst i form av økt levetid for produktet.

Resirkuler
Når et produkt ikke lenger kan repareres, selges som brukt eller sys om til et annet type produkt så sørger vi for at materialene videreforedles og tas hånd om på en forsvarlig måte. Husk at tekstiler ikke skal i restavfallet!

Vask og vedlikehold
Riktig vask, tørk og evt. impregnering er viktig for at Bergans-produktet ditt skal gi deg turglede, og for at det skal leve lengst mulig. Heldigvis er det enkelt å vaske og vedlikeholde våre produkter. Du finner rikelig med informasjon om dette på våre nettsider og YouTube-kanal.

eoca

Bergans var en av de første medlemmene EOCA, og har hvert år støttet organisasjonen med finansiering og aktiv deltakelse.

 

expedition 2020

Vi i Bergans brenner for at folk skal være ute, nyte naturen og oppleve turglede. I dag og i fremtiden. For å sikre at kommende generasjoner også skal få glede av frisk luft og ren natur, har vi forpliktet oss til å øke vår innsats ytterligere. Vi gjennomfører flere tiltak både i og utenfor vår egen drift. Hovedmålet er at Bergans innen 2020 skal drive enda mer bærekraftig og være en ledende aktør i vår bransjen. Vi kaller miljøsatsingen vår; Expedition 2020.

 

 icare

32 millioner mennesker er unødvendige blinde, de fleste av disse lever i fattige land. I disse landene er det ikke noe utbygd helsevesen som kan gi den operasjonen eller de medisinene som kan gi mennesker synet tilbake. Bergans støtter iCare:)

 

wild prosjektet

 Å støtte tiltak som fremmer biologisk mangfold er et av våre uttalte mål for Expedition 2020. Vi deler WILD-prosjektets kjærlighet til naturen og ønsket om å bevare den. Derfor er vi stolte over å støtte prosjektet og lære av det.

 

 

 

mountain people

Mountain People er en organisasjon startet av fjellentusiaster fra Norge for mer enn 30 år siden, for å hjelpe fjellfolk i Nepal til å hjelpe seg selv.

 

redesign

Når et produkt har mistet sin funksjon ønsker vi å utnytte materialene ved å sy det om til et annet type produkt. Vi tilstreber alltid at det nye produktet skal dekke et behov.

 

pfas

Bergans jobber hver dag for å finne bærekraftige løsninger. Vi lever av og for naturen og har gjennom vår Code of Conduct bundet oss til å ta et utstrakt ansvar for de sosiale og miljømessig påvirkninger vi og vår bransje utsetter verden for.

 

 

gront punkt

Vi tar ansvar for at all emballasje som brukes på våre produkter blir forsvarlig gjenvunnet. Bergans er medlem i Grønt Punkt. 

 

miljofyrtarn

Vi er stolte av at Bergans oppfyller Miljøfyrtårnets bransjekrav og er en offisielt godkjent Miljøfyrtårn-bedrift.

 

ieh

Bergans har vært medlem av IEH siden 2009. IEHs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder.

 

 

kjemikaliegruppen

 

Bergans benytter seg av Kjemikaliegruppens kunnskap og ressurser for å håndtere de komplekse utfordringene rundt kjemikalier.

 

 

 

 

 

code of conduct

Samtlige leverandører skal signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår CoC, og den danner også grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør.