RDS – Responsible Down Standard

Dun er et unikt materiale. Bergans bruker bare dun av ypperste kvalitet i produktene sine for å holde deg varm sesong etter sesong. Høy kvalitet og ansvarsfull produksjon er en del av løftet vi gir for alle Bergans-produkter.

 I dunproduksjonen har vi lenge jobbet for å sikre at dyrene får en human behandling. Vi garanterer at metoder som plukking av levende dyr og tvangsfôring ikke finner sted, og at dunet er et biprodukt fra matproduksjon.

Fra 2016 viderefører vi arbeidet ved at alle dunprodukter fra Bergans bare inneholder dun som er sertifisert i henhold til de strenge kravene i RDS-standarden (Responsible Down Standard).
Det vil si at hvert ledd av produksjonen blir gransket, fra gårdene til lageret vårt, slik at vi får full sporbarhet av hvor dunet kommer fra. Vi vil at forbrukerne skal føle seg trygge på at produktene våre holder dem varme, og at produktene har blitt produsert på en etisk forsvarlig måte.