Bergans er stolt samarbeidspartner av Oslo miljøhovedstad 2019

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019 og har invitert med byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å fylle året med aktivitet og innhold.

Bergans ble startet i Oslo i 1908 og hadde hovedkontor her helt frem til tidlig på 80-tallet. I dag har vi flaggskipbutikk ved siden av Rådhuset der vi tilbyr de sirkulære tjenestene våre. I tillegg har vi titusenvis av Oslo-folk som kunder.Bergans er med som samarbeidspartner fordi vi vil være med å skape et år som inspirerer, engasjerer og mobiliserer – og som til syvende og sist bidrar til å øke oppslutningen om det grønne skiftet.

Hva skal Bergans bidra med?
Som samarbeidspartner stiller vi oss bak miljøhovedstadens mål ved å signere programerklæringen, som utgjør et veikart for hva vi vil med miljøhovedstadsåret. Vi skal også bidra med egne arrangementer i løpet av året, som blir en del av det offisielle programmet i 2019. Her skal vi vise at handel og næringsliv spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, både ved å påvirke positivt bakover i egen verdikjede og ved å hjelpe forbrukerne til å ta mer bærekraftige valg. Vi gleder oss!

Les mer om Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 >>

https://www.miljohovedstaden.no/