Norgesguidene

Utsikt til innsikt - fjellsport for små grupper i stor natur.

Norgesguidene AS er et lite selskap som spesialiserer seg på turer, kurs og utdannelse innen fjellsport. Selskapet eies og drives av førere og instruktører med lang yrkeserfaring fra norske fjell og mangfoldig turerfaring fra både inn- og utland. Arrangementene og turene er ikke bundet til et bestemt sted i landet da ulike fjellområder har ulike egenskaper. Aktivitetene er geografisk og tidsmessig plassert slik at du får et best mulig utbytte både naturmessig, opplevelsesmessig og faglig, avhengig av aktivitet, ferdighetsnivå og årstid. Som samarbeidspartner er Norgesguidene en viktig ressurs og bidragsyter for Bergans. Fjellførerne og instruktørene bruker vår bekledning og vårt utstyr, og gir oss verdifulle tilbakemeldinger på bruk, funksjoner og detaljer innenfor ulike aktiviteter. Kilde: www.norgesguidene.no