Jakt- og Fiskesenteret

Kompetansesenter innen jakt og fiske.
Jakt- og Fiskesenteret er et kompetansesenter innen jakt og fiske, lokalisert på Flå i Hallingsdalen. Senteret eies av Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) og er vesentlig i forbundets arbeid med å gjøre landets jegere og fiskere til dyktige og ansvarsfulle forvaltere av naturen.

Instruktørene ved Jakt- og Fiskesenteret driver med jakt, fiske og hund gjennom hele året, og er avhengig av riktig og god bekledning tilpasset kurset de holder. Det er en glede for Bergans å kunne bidra i Jakt- og Fiskesenterets viktige arbeid, som gir så mange mennesker gode naturopplevelser.

Ved å være samarbeidspartnere bidrar Jakt- og Fiskesenteret til at Bergans får verdifull informasjon om våre produkter tilpasset jakt og fiske. Instruktørene tester vårt utstyr og våre produkter, og gir nyttige tilbakemeldinger basert på passform, detaljer og funksjoner, som vi tar med oss videre i produktutviklingen.