Code of Conduct 

Vår Code of Conduct (CoC) beskriver de grunnleggende prinsippene i vårt samarbeid med våre leverandører. Den inneholder alt fra arbeidstakers- og menneskerettigheter, HMS og kjemikaliehåndtering, til dyrevelferd og opphavsrett.

Samtlige leverandører skal signere på at de har mottatt og forstått innholdet i vår Code of Conduct (CoC), og den danner også grunnlaget for å bli godkjent som ny Bergans-leverandør.

I vår CoC ligger prinsippene for hvordan vi bedriver vår business. Vår CoC er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs menneskerettigheter og ILO-konvensjonene.

Vi følger opp kravene i vår Code of Conduct gjennom fabrikkinspeksjoner, i dialog med og gjennom forbedringsprogrammer sammen med våre leverandører.